ก็นะเกมส์ที่เล่นโดนการใช้แผ่นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนิที่จะเกิดการขูดขีดเป็นรอย แต่ถ้ายังเล่นได้ก็คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเล่นไม่ได้ขึ้นมานะสิเรื่องใหญ่เลย  ก็เกมส์เดี๋ยวนี้แพงออกเนอะ พอแผ่นเล่นไม่ได้ต้องซื้อใหม่ก็ต้องเปลืองเงินอีก

           เลยทำให้เกิดความคิดที่ว่าเอ........จะทำยังไงถึงจะเล่นโดยไม่ใช้แผ่นนะ จะทำให้นึงถึงโปรแกรมตัวนึง ที่จะจำลองไดร์ฟขึ้นมา demon tool นั้นเอง แต่ก็ต้องใช้ image ของเกมส์นั้นอีก เลยเกิดความคิดที่ว่า สร้างเองเลยแล้วกัน ไปโหลดมาก็มีปัญหาไวรัสอีก

เอาละมาเริ่มวิธีทำกันเลยดีกว่า

โปรแกมที่ต้องใช้

           ในการจำลองไดร์ฟ   download

          ในการสร้าง image และ การจำลองไดร์ฟ  download

 

การสร้างไฟล์ Image

การสร้างไฟล์ image นี้เป็นการอ่านข้อมูลจาก CD แล้วบันทึกลงเป็นไฟล์ โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ CD ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ระบบ โครงสร้างของโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ เมื่อนำไฟล์ไปเขียนเป็น CD ก็จะมีข้อมูลและโครงสร้างต่างๆ เหมือนกับ CD ต้นฉบับ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไฟล์ image นี้ไป mount เข้ากับ CD จำลอง ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของ CD ที่อยู่ในไฟล์ image เหมือนกับเข้าถึงข้อมูลใน CD จริงๆ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใส่แผ่น CD จริงๆ เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เลย


คลิก Image Making Wizard

เลือกไดรฟ์ CD ที่ใส่แผ่น CD ต้นแบบที่จะมาเขียนเป็นไฟล์ image ในช่อง Datatype เลือกชนิดของข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Next

เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ image ที่จะเขียน ตั้งชื่อไฟล์ image แล้วกดปุ่ม Start เพื่อเริ่มต้นอ่านข้อมูลจาก CD แล้วเขียนเป็นไฟล์ image

โปรแกรมดำเนินการอ่านข้อมูลจาก CD และเขียนเป็นไฟล์ image

เมื่อเขียนเสร็จแล้ว จะปรากฏชื่อไฟล์ image ที่เขียนได้ในหน้าต่างรายชื่อไฟล์ image ของโปรแกรม

 

ที่มา : http://www.thaigaming.com/articles/19.htm

การจำลองไดร์ฟ

ไดรฟ์ CD จำลอง ก็คือไดรฟ์ CD ที่ใช้ซอฟท์แวร์จำลองขึ้นมา ทำงานเหมือนกับไดรฟ์ CD จริงๆ การใส่แผ่น CD ให้กับไดรฟ์ CD จำลองนี้ก็ใช้ไฟล์ image ของ CD (เช่นไฟล์ .iso เป็นต้น) mount เข้ากับไดรฟ์ CD จำลอง ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลของ CD ได้เหมือนกับไดรฟ์ CD จริงๆ โดยที่ไม่ต้องใส่แผ่นเข้าไปในเครื่อง

ทางเลือกที่ 1
   

ดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม Daemon Tools จะปรากฏ Icon โปรแกรม สีแดงที่ มุมขวาล่าง (System Tray) ซึ่งจะยังใช้งานไม่ได้ให้เราคลิกขวาที่ Icon ของโปรแกรม Daemon Tools ที่มุมขวาล่าง แล้วเลือก Emulation >> Safedisc เพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงานIcon ของโปรแกรมจะกลายเป็นสีเขียว พร้อมใช้งานได้ให้คลิกขวาที่ Icon ของโปรแกรมที่มุมขวาล่าง แล้วเลือก Virtual CD/DVD-ROM >> Set number of devices… เพื่อทำการเลือกสร้างไดร์ฟ CD-ROM จำลอง ซึ่งสามารถสร้างสูงสุดได้ถึง 4 ไดร์ฟเลือกสร้างไดร์ฟจำลองเพียง 1 ไดร์ฟ ก็พอค่ะเมื่อคลิกที่ เลขจำนวนของไดร์ฟจำลองที่เราต้องการจะสร้าง โปรแกรมจะทำการโหลดข้อมูลสักครู่เมื่อติดตั้งโปรแกรม Daemon Tools และโปรแกรมโหลดข้อมูลที่เราเลือก (จำนวนไดร์ฟ) เรียบร้อยจะเห็นไดร์ฟจำลองที่เราสร้างขึ้นมา (สร้าง 1 ไดร์ฟ คือ H:) ก็จะได้ไดร์ฟจำลองที่เราได้สร้างเรียบร้อยดังภาพ


คลิกขวาที่ Icon ของโปรแกรม จะเห็นหน้าตาของโปรแกรมเปลี่ยนไปต่อมาจะทำการเปิดไฟล์ Image โดยเลือกที่ Virtual CD/DVD-ROM >> Device 0:[ ] No media >> Mount imageจะปรากฏหน้าจอให้เราเลือกไฟล์ Image ต่างๆ (ISO,NRG,CUE ฯลฯ) เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิก Openเมื่อคลิก Open เพื่อเปิดไฟล์ Image แล้วจะเหมือนกับเราใส่ CD เข้าไปใน CD-ROM จริงๆของเรา ไฟล์จะทำการ Autorun อัตโนมัติ เหมือนในรูปตัวอย่างที่ได้เปิดไฟล์ Image (ISO) ของแผ่นรวมเกมส์เข้าไป

 

ทางเลือกที่ 2

โปรแกรม Alcohol นี้มีฟังก์ชั่นสร้างไดรฟ์ CD จำลอง ปกติแล้วโปรแกรมจะจำลองให้เพียง 1 ไดรฟ์ แต่เราสามารถปรับแต่งจำนวนได้ตามต้องการ ในการใช้งาน อย่างแรกจะต้องสร้างไฟล์ image ขึ้นมาก่อน เช่น สร้างไฟล์ .iso เป็นต้นขึ้นมาก่อน ซึ่งไฟล์นี้จะบรรจุข้อมูลต่างๆ ของ CD ทั้งหมด แล้วนำไฟล์มา mount กับไดรฟ์ CD จำลอง ซึ่งก็เหมือนกับเราเอาแผ่น CD จริงๆ ใส่เข้าไปไดรฟ์ CD จริงๆ นั่นเอง ทำให้เราสามารถเล่นเกมส์ที่ต้องการให้เราใส่แผ่น CD ทุกๆ ครั้งได้ โดยให้มาอ่านแผ่น CD จากไดรฟ์ CD จำลอง แทนที่จะอ่านจากไดรฟ์ CD จริง หรือในการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แล้วใช้ CD จำลองช่วย ก็ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้โดยใช้พลังงานที่น้อยกว่าการใช้ไดรฟ์ CD จริงๆปกติแล้วโปรแกรมจะกำหนดไดรฟ์ CD จำลองไว้เพียง 1 ไดรฟ์ ซึ่งก็เพียงพอกับการใช้งานแบบพื้นฐานแล้ว หากต้องการเพิ่มจำนวน ให้คลิกที่ Virtual Driveคลิกที่รายการ Virtual Drive แล้วกำหนดจำนวนไดรฟ์ที่ต้องการในช่อง Number of Virtual Driveหากต้องการเปลี่ยนตัวอักษรของไดรฟ์ คลิกที่รายการ Drive Letter แล้วเลือกรายการไดรฟ์ CD จำลอง
ที่ต้องการเปลี่ยนตัวอักษรไดรฟ์ คลิกปุ่ม Edit กำหนดตัวอักษรที่ต้องการ

ภาพจากการทำงานที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นการกล่าวถึงการเพิ่มจำนวนไดรฟ์ให้มากกว่า 1 ไดรฟ์
และการเปลี่ยนตัวอักษรไดรฟ์ หากใช้งานเพียงแค่ 1 ไดรฟ์และไม่ต้องการเปลี่ยนตัวอักษรไดรฟ์ ก็ให้ข้ามขั้นตอนดังกล่าวไป

ต่อไปจะเสนอการ mount และการ un-mount ไฟล์ image เข้ากับไดรฟ์ CD จำลอง (เหมือนกับการใส่แผ่น CD เข้าไปในไดรฟ์ CD และการ eject แผ่นออกจากไดรฟ์ CD)ที่หน้าต่างหลักของโปรแกรม ช่องด้านบนจะเป็นช่องแสดงรายชื่อไฟล์ image ส่วนช่องด้านล่าง จะแสดงรายชื่อไดรฟ์ CD จำลอง

ในช่อง รายชื่อไฟล์ image นั้น หากยังไม่มีไฟล์ image ให้คลิกเม้าส์ขวา แล้วเลือกรายการ Add images เลือกไฟล์ image
ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Open ก็จะปรากฏชื่อไฟล์ image ที่คุณเลือกเข้ามาในการ mount CD นั้น สามารถทำได้ 3 วิธีด้วยกัน

1. คลิกเม้าส์ขวาบนไฟล์ image ที่ต้องการ แล้วเลือกรายการ Mount on Device -> ไดรฟ์ที่ต้องการ
2. คลิกเม้าส์บนไฟล์ image ที่ต้องการแล้วลากมาวางบนรายการไดรฟ์ CD จำลองที่ต้องการ
3. คลิกเม้าส์ขวาบนไดรฟ์ CD จำลองที่ต้องการ เลือกรายการ Mount Image แล้วเลือกไฟล์ image ที่ต้องการ mount
เมื่อ mount เสร็จแล้ว เราก็สามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ในไฟล์ image เหมือนกับเข้าถึงไฟล์ในแผ่น CD จริงเมื่อต้องการ Un-mount ไฟล์ image (เหมือนกับเรา eject แผ่น CD ออกจากไดรฟ์) ให้คลิกเม้าส์ขวาบนไดรฟ์ CD จำลองที่ต้องการ แล้วเลือก Un-mount Image

 

             เพียงเท่านี้ ก็สามารถ เล่นเกมส์โดยที่ไม่ต้องใช้แผ่นได้แล้ว จ้า ^^ ขอให้สนุกกับการเล่นเกมส์นะ

 

ที่มา : http://www.true-pcgame.com/catalog.php?idp=479

edit @ 8 Jun 2009 14:06:31 by [~delivia~]

edit @ 8 Jun 2009 17:40:34 by [~delivia~]

Comment

Comment:

Tweet

#3 By ฟ้าน่ารัก123456 (103.7.57.18|49.228.34.58) on 2013-03-04 17:20

ขอบคุณน่ะค่ะ สำหรับข้อมูลแต่ลงยังไงก็ลงไม่ได้อ่ะค่ะช่วยหน่อยน่ะค่ะ

#2 By เฟิร์น (125.26.31.226) on 2009-08-08 12:27

แนะนำ daemon tool ตัว lite ฮะ

เล็กกว่า ยุ่งยากน้อยกว่า และโหลดฟรีด้วยครับ

#1 By โหมด on 2009-06-08 13:59